Detailed information: [Order Basket]
TCVN > TCVN 7218:2002
Document Title (VN): Kính tấm xây dựng. Kính nổi. Yêu cầu kỹ thuật
Document Title: Sheet glass for construction. Clear float glass. Specifications
Issuing Date: 2002
Page: 6 (trang/pages)
Price: 0 (VNĐ)
Heading ICS: 81
Subject ICS: 81.040.20


Keyword: Kính tấm; yêu cầu kỹ thuật; kính xây dựng

Summary: Tiêu chuẩn này quy định các chỉ tiêu chất lượng đối với kính tấm, loại trong suốt, không màu, bề mặt nhẵn, được sản xuất theo phương pháp nổi, gọi tắt là kính nổi. Kính nổi được dùng chủ yếu trong xây dựng hoặc ngành ôtô, chế tạo gương...


Payment Assistance: Click here